Усложнената обстановка, свързана с коронавируса, влияе и на фермерите – както при прибирането на реколтата в сектор „Плодове и зеленчуци“, така и в логистиката на по-големите стопанства. Появяват се и притеснения, свързани с износа, цените и пазарите в международен план.

Прогноза за времето – как да я използвате оптимално?

Същевременно със затоплянето на времето и наближаването на летните месеци работата на полето става все повече, а надеждите са, че по-високите температури ще помогнат за ограничаване на разпространението на заболяването и ще спестят логистични проблеми по време на жътвата и търговията със зърно през летните месеци. 

Как обаче влияят метеорологията и климатът върху разпространението на вируса и можем ли да разчитаме лятото да ни спаси от него? Отговор на този въпрос търси Швейцарската метеорологична компания.

Проучването се е провело в 21 държави на 5 континента и изследва корелацията на Covid-19 с шест отделни метеорологични параметри – температура на въздуха, влажност на въздуха, брой слънчеви часове, слънчева радиация, валежи и скорост на вятъра.

Анализаторите стигат до следните заключения:

•    Няма пряка връзка между повишаването на температурите и разпространението на инфекцията. Това се доказва от силното й присъствие в държави със средноденонощни температури над 25 градуса;
•    По-ниската влажност на въздуха е вероятно да води до по-ниско разпространение на вируса;
•    Не е намерена пряка зависимост между който и да е от останалите наблюдавани метеорологични показатели и разпространението на COVID-19. 

Крайният извод е, че към момента не може да се говори за пряка връзка между разпространението и възможностите за ограничаване на Covid-19 и промените в метеорологичните условия.

Все пак остава надеждата, че със затопляне на времето и ограниченото събиране на хора в затворени пространства, разпространението на вируса ще се сведе до минимум и летните кампании през текущата година няма да бъдат логистичен кошмар за фермерите.
 

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат. 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.