Валежите са определящи за ежедневната работа на фермерите, като до скоро те можеха да получават единствено историческа и бъдеща информация за техните стойности. Историческите данни са ключови за макрорешенията в стопанството, а бъдещата информация – за планиране на полските мероприятия в следващите дни. 

Само за секунди: Фермерите могат да видят 30-годишната история на всеки декар

И двете обаче не решават проблеми, свързани с управлението на полските дейности в рамките на текущия ден и взимането на решения за следващите 30 минути, час или два напред във времето.

За да се решат тези проблеми, е нужно следене на валежите в реално време. Това може да се случва основно с помощта на доплерови радари, които обаче се използват приоритетно от органите за борба с градушите и тези данни са труднодостъпни за фермерите. 

Последните технологични новости в метеорологията обаче дават решение и на този проблем, като в неговата основа се крият сателитните снимки. 

Чрез сателитни снимки фермерите следят движението на валежите на територията на България 15 минути назад във времето, на 15-минутни интервали, а информацията е налична за последните 2 часа. 

На практика така земеделските стопани имат нови възможности за по-прецизно управление и взимане на решения, свързани с полските дейности в рамките на текущия ден. Например така те могат да преценят кога да изведат тежките машини от полето или обратното - да влязат, за да пръскат, сеят или жънат. Така може да се подобри цялостната логистика на стопанството.

Разбира се, използването на подобни данни във фермата крие и своите рискове. Например сателитните снимки често не успяват да засекат хиперлокалните валежи в по-разнородни георграфски райони – главно в близост до водни обекти, гори и планини. 

Също така сателитите все още трудно показват движението на валежите до ниво нива - физически блок, а по-скоро стигат до ниво град или землището на по-голямо село.

Без съмнение обаче в бъдеще наблюдението на валежите с помощта на сателитни снимки ще играе важна роля в микропланирането на полските дейности.

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат. 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.