Фермерите нямат пасища - взимат им се от хора от други места, че има виртуални животни и една от предпоставките да ги има е контролът по раздаването на общинските пасищата. Така започна изкаването си пред депутатите в комисията по земеделие в народното събрание председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев

 След скандала със ставките за животновъдство: Министерството на земеделието дава отговори

Вече има един спешен елемент, който създава неотложност. От догодина започва да се прилага Стратегическия план за новия програмен период, в който основно плащанията за фермерите ще минават през площни мерки. Т.е. ако фермерите нямат земя, те няма да получават достатъчно средства да поддържат своите стопанства и фуражен баланс в своите ферми. Направили сме няколко предложения, обясни Караколев. 

“Едното е, че искаме да има публичност при опоменаването на животновъдните обекти в населените места, броят и вида на отглежданите животни.

Второто ни предложение е когато се раздават пасища от общините, първото и основно предимство да бъде съобразено с местоположението на животновъдния обект. 
Получава се парадокс - в едно населено място един животновъд пасе пасищата си на определена територия, която се оказва, че е дадена под наем на негов колега от 60 км и той получава субсидиите за него. Законът през 2016-а година е дал предимство на този, който е ползвал тази територия и към момента местните животновъди не могат да наемат пасища в това населено място.

Следващото ни предложение е свързано с обвързването на даването на пасища на животновъди, които са кандидатствали по схемите за животни”, обясни Караколев.  

Той обясни на депутатите как работи схемата с виртуалните животни. 

“Имам животни в системата ВетИС, на база на тези животни, които никой не идва да проверява, освен ако няма сигнал, аз наемам пасища. 
Общината не гледа дали има истински животни, а гледат във ВетИС. Съответно животните не се заявяват никъде за подпомагане, защото това би довело до някакви проверка. 

Има такъв случай във Великотърновско - фермер с 8000 виртуални овце и 3 000 виртуални крави. Същият фермер е получавал по този начин 150 000 дка пасища в 4 административни области годишно”, аргументира се Караколев. 
Затова предложението е да се обвърже даването на пасища с кандидатстване по една от всичките схеми.

“Четвъртото ни предложение е земите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) и от Държавния поземлен фонд (ДПФ) да се дават в една обща процедура. 

Причината за това предложение е, че върви разпределяне от ОПФ по съответната формула за разпределяне на общината, и това става без нуждата от търг, а на базата на животинските единици. Когато мине това разпределение, чак тогава идва резпределението на пасищата от ДПФ, които се дават само на търг. Тогава вече няма никакво значение дали този фермер е достигнал своята квота от животни или я е надхвърлил. И повечето фермери, които взимат пасища от ДПФ респективно са надхвърлили своите квоти от общините”, каза Симеон Караколев. 

Депутатът и бивш министър на земеделието Десислава Танева обърна внимание, че 
промяната в закона от 2016-а е направена по искане на животновъди заради масовата практика, че едни инвестират за първоначалното им почистване, после други ги вземат. 

От своя страна народният представител и бивш зам.-министър на земеделието Иван Христанов обви подкрепата си за нуждата да се промени законодателството, за да се изкорени практиката с виртуални животни. 

Според него проблемите с пасищата имат три важни вектора на решаване. “Първият е борбата с тези фантомни животни да не спира. 

Вторият е да се коригира законодателството по такъв начин, така че да не позволяваме разбиването на правното основание за подпомагане, и третото е промяна на цялостната рамка, така че да не се създават предпоставки за фалшиви животновъди”, обобщи Христанов.