Развитието на сектор „Напояване“ в държавата се саботира, като се отчитат резултатите от 2009 г. досега. Това пише в сигнал до председателя на Комисията по земеделие в Парламента - Десислава Танева. 

 Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024

 

Информацията е подадена от Ивайло Тонев, бивш управител на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Хасково.

Той припомня, че има две основни цели, заложени в Стратегията за развитие на отрасъл „Хидромелиорации“ и „Защита от вредното въздействие на водите“, която е приета от Министерския съвет още преди 7 години. 
Едната е да бъде приет Закон за хидромелиорациите, а другата – да се преструктурира търговското дружество „Напоителни системи“ ЕАД в регионални публични предприятия.

Към момента обаче няма разработен закон, нито дружеството е преструктурирано. Сметките на Тонев сочат, че 3.5 млрд. куб. метра вода в 181 напоителни язовира в страната не се използват, а поливното земеделие е сведено до трагичните 0.7% от общите обработваеми площи в страната. За съпоставка той посочва, че в периода 1930 – 1940 г., воден синдикат „Марица“ е напоявал повече площи. 

Според него от 2016 г. досега всички ръководства на аграрното министерство неглижират стратегията, което води до последствия, застрашаващи националната сигурност на страната ни и убива българското поливно земеделие. 

„Стартиралата инвестиция по мярката 4.3 не дава възможност за развитие на поливното земеделие, а само би намалила загубите на поливна вода в „Напоителни системи“ ЕАД, които достигат на места до 90%. Европейската солидарност трябва да достига до малките и средните земеделски производители, като ги насърчава и прави по-конкурентоспособни, а да не се използва за кърпежи по изоставения от години хидромелиоративен фонд“, смята още Тонев. 

Четете още: Кирил Вътев: Работим, за да облекчим достъпа до поливна вода

 

Неговото предложение за развитие в сектор „Хидромелиорации“ включва три основни промени: 

•    Преобразуване на „Напоителни системи“ ЕАД в Агенция „Мелиорации“;
•    Приемане на „Закон за Хидромелиорациите“ и като част от него Фонд "Мелиорации“;
•    Субсидиране на 100% водата за напояване (вода срещу продукция).

Около 2 млрд. лева годишно преки и косвени приходи ще носи сектор „Напояване“, ако бъде създадена Агенция "Мелиорации“, която може да прави политика в напояването, обезпечена финансово от Фонд "Мелиорации“ и да се осигури 100 % субсидиране на водата за напояване, подобно на Румъния и Гърция, убеден е Ивайло Тонев.