Министерството на вътрешните работи (МВР) промени бланката на декларация, с която става преминаването през контролно-пропускателните пунктове на областните градове. От 24 март 2020 г. е в сила новият образец на документа, от който отпада заверката от работодател. Другата новост е, че декларациите ще трябва да се оставят при проверяващите полицаи на блокадите, което означава, че за всяко КПП ще трябва да се подготви отделен документ.

Десислава Танева: Вижте всички документи за пътуване на стопаните

От 00:00 часа на 21 март 2020 г., заради обявената епидемия от коронавирус в страната бяха затворени входовете и изходите на областните градове. Преминаването става само по служебни и медицински причини или при удостоверяване на адрес в (за влизане) или извън (за излизане) населеното място.

МВР публикува декларация за улеснение на гражданите, в която те посочват какъв е поводът им за преминаване през блокадата. В документа имаше възможност за заверка от работодател, като по този начин се заместваше служебната бележка, удостоверяваща пътуване по работа.

В новия образец, в сила от 24 март 2020 г., е премахната частта за заверка от работодател. Така всеки, пътуващ по служебни причини, ще трябва да носи освен декларацията и бележка от работодателя си, служебна карта или пропуск. Пътуващите по лични причини ще предоставят лични документи.

Досега документите само се показваха на проверяващите полицаи, но новите декларации вече ще бъдат събирани. Пътуващите трябва да преценят през колко поста им се налага да преминат и да подготвят съответния брой декларации, които да оставят при проверяващите.

Това важи и за земеделските производители, които досега можеха да минават и само с регистрацията си като земеделски производител (зелено картонче) или регистрацията на животновъдния обект, без допълнителни документи. Те също ще трябва да попълват необходимия брой декларации.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Затруднени ли са фермерите да отидат до стопанствата си?

Какви документи са нужни, за да отидем до фермата?

Фермери излизат с предложение за безпроблемно минаване през КПП