България предлага Европейската комисия да даде възможност на държавите членки доброволно да прилагат хоризонтална извънредна мярка COVID-19 във всяка от програмите си. Тя ще бъде ва подкрепа на уязвимите фермери и преработватели, се посочва в официално писмо на страната ни до ЕК. 

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР

За първи път министър Танева представи тази идея по време на Съвета на министрите на земеделието миналата седмица. По нейните думи механизмът COVID-19 трябва да функционира на национално ниво и всяка държава да може да използва недоговорираните средства по европейските си програми.

МЗХГ: Новата мярка ще бъде насочена за стабилизиране на секторите „Селско стопанство“ и „Хранително-вкусова промишленост“. 

Предложенията на агроминистерството са в няколко направления.

Компенсаторна мярка за извършени разходи за превенция от пандемията

Тук се включват разходи за дезинфектанти, маски, защитни облекла, дигитализация за осъществяване на дистанционна работа. По този начин ще се защитят работниците и нормалното функциониране на работата през стопанската година. 

„С оглед динамиката на развитие на пандемията следва да се осигури възможност всяка държава членка да реагира веднага и да има възможност да изплати компенсаторното плащане при възникване на необходимост и преди одобряване на нотификацията“, предлагат от МЗХГ.

Компенсаторна мярка за разходи за съхранение на продукцията, свиване на цените и пазарите

Тук се включват разходи за компенсиране на свиване в цените и намаление на цените на произведени стоки, за ограничения при реализацията на продукцията и ограничения в пазара, както и за спиране на дейност. 

България отново призовава за повече гъвкавост при програмиране и одобряване на компенсаторната мярка, за да може в най-спешен порядък да се предостави необходимата подкрепа.

Компенсаторна мярка за земеделски стопани, преработватели или оператори за логистика

Целта е бързо реализиране на пазара на произведени плодове, зеленчуци, земеделски стоки, рибни продукти и храни. Целта е да се подкрепят малките производители, като тяхната продукция ще бъде изкупена и реализирана на пазара. 

Друго предложение включва инвестиционна мярка в няколко направления – инвестиции в техника за преработка, складиране, консервиране на бързо развалящи се продукти и активи за съхранение на продукция.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Освен механизма COVID-19 страната ни предлага да се разработи и спешна мярка за справяне с кризисната ситуация, като се даде целева финансова помощ от бюджета на Общата организация на пазарите. За всяка страна може да бъдат определени финансови пакети. Те ще бъдат на база на продукцията в засегнатите сектори в растениевъдството (плодове и зеленчуци) и на база на популацията на животните от най-засегнатите сектори. 

„По този начин всяка страна членка на ЕК да получи еднократна помощ под формата на безвъзмездни средства, за да подпомогне производителите си в най-засегнатите сектори“, обосновават се от агроминистерството.

В писмото към ЕК България предлага още Преходната национална помощ да бъде адаптирана, като останат ограниченията единствено в секторен план. Идеята е да се осигури гъвкавост и възможност за различни модулации при критериите за допустимост, референтната дата и при запазване на секторите. 
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Матюс: Предстоят ни 2 години, през които да мислим

Пчелар: След този ужас хората ще се връщат в селата

Кои проверки в стопанствата се променят?