Министърът на земеделието Десислава Танева публикува в профила си във Фейсбук подробни разяснения какви документи са необходими на земеделските производители, за да преминават през Контролно-пропускателните пунктове (КПП), поставени като част от мерките срещу коронавируса.

Фермери излизат с предложение за безпроблемно минаване през КПП

Ето какви са указанията, представени от министър Десислава Танева:

До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури във всички случаи да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:

Представяне на попълнена декларация (налична на интернет страницата на МВР), както и на един от следните документи:

- Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

- Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности;

Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.

Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“, при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра, припомня в заключение министър Танева.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Сигнал: Фермери не могат да стигнат до стопанствата си

Съвети към фермерите по време на епидемия

Коронавирусът проваля отглеждане на зеленчуци в Монтанско