Земеделското министерство изготви Национален план за действие за развитие на биологичното производство за периода до 2027 г., съобщи пресслужбата на ведомството. 

100 млрд. евро се въртят на световния пазар за биохрани

Планът е изработен заедно с представители на контролиращи и консултантски организации, научни институти и университети, организации на биологичните производители и търговци са определени стратегически цели в подкрепа на българското биопроизводство.

Министерството: "Изготвеният план ще утвърди и доразвие водещата позиция на страната ни в редица биологични производства."

За оптимизиране на надзора върху дейността на контролиращите лица и увеличаване на капацитета на административното звено през тази годимна ще бъде създадена и дирекция „Билогично производство“ в аграрното ведомство.

Предвиждат се също схеми и мерки за подпомагане на ферми, които не отговарят на критериите за подпомагане по мярка 11 „Билогично производство“  по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Идеята е 30 % от стопанствата в сектора да бъдат подпомагани по такива схеми. Ще бъдат създадени и условия за устойчивост на малките и семейни биологични стопанства, чрез насърчаване сдружаването на производителите.  

Сред другите цели са  включване на биопродукти в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Всяка година биологични стопанства ще могат да участват в схемите за времена заетост на работници в тях.

Ще бъдат създадени и възможности и за безплатни консултантски услуги и професионално обучение за биофермери по мерките по ПРСР в началото на новия програмен период. 

"България разполага с подходящи почвени и климатични ресурси за развитие на биоземеделие. С 20 пъти повече е нараснал броят на биологичните оператори, като през 2008 г. те са били 311, а към края на 2018 г. са 6 660", подчертаха от министерството.

Сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури в България през последните седем години са се увеличили над 6 пъти. Към 2018 г. площите в система на контрол са 162 332 ха, а към 2011 г. те са били 26 622 ха.

От 2015 досега България заема едно от челните места по площи с лозя отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което прави възможно производството на биовино.

Страната ни  е сред лидерите в Европа по отношение на брой пчелни кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие. Към 2011 г. броят им е 58 855, а през 2018 г. нараства четири пъти и достига до 265 069.

В периода от 2016 г. до 2018 г. се отчита ръст и при засадените площи с роза и лавандула, съответно към 2018 г. те са 2255 ха и 7 021 ха.  България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света.

Този факт, както и разрастващото се производство на други разнообразни биологични етерични масла, като масло от маточина, затвърждава позициите й на традиционен и търсен производител на тези етерични масла. Това определя страната като ключов производител с традиции в производството на суровини за био козметиката. 

Биоземеделието е приоритетен сектор за подпомагане по инвестиционните мерки по ПРСР. От началото на 2007 г. до момента по Програмата са изплатени около 150 млн. евро, основно за проекти за модернизация на биологичните земеделски стопанства, следвани от проекти на млади фермери, малки стопанства и проекти за преработка на био суровини.