Поставили сме си срок първия вариант на стратегическия ни план да бъде готов и изпратен на Европейската комисия (ЕК) в края на 2020 г. Това каза земеделският министър Десислава Танева по време на обсъждането на третия SWOT анализ, изготвен от УНСС.