Новостите в зелената архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС бяха обсъдени по време на годишния семинар на Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) край Варна.

ОСП след 2020: България обменя опит с други страни-членки

В рамките на първи стълб - директните плащания, ще се запази подпомагането по Схемата за единно плащане на площ СЕПП.

Нововъведението е в екосхемата. В нея при определяне на зелените плащания държавата ще има повече свобода, за да ги планира според нуждите си, а не според наложените от Брюксел изисквания. Това разясни Мария Христова, съветник на министъра на земеделието.

В зелената архитектура промени ще има в завишените изисквания по кръстосаното съответствие.

Мария Христова: „За да получаваш подпомагане по първи и втори стълб на ОСП, ще трябва да се спазват по-високи изисквания. В момента тече дебат какви ще бъдат тези нови правила. Сред тях задължително ще бъдат забраните за опалване на стърнища. Ще се изисква опазване на почвите от ерозия и следването на всички стандарти, които са разписани на национално ниво”.

Тези изисквания отново ще бъдат потвърдени, след като излезе законодателната рамка в ЕС. Това трябва да се случи до края на 2020 г. Кръстосаното съответствие и изискванията за зелените плащания преминават в т. нар. предварителни изисквания.

Позицията на България: Обвързаната подкрепа не бива да намалява

Едно от предложенията е било диверсификацията на културите, за които се получават зелени плащания, да се замени със сеитбооборот.

„Това обаче се оказва завишено изискване от гледна точка на познания, разходи и планиране за всяко стопанство. В момента в преговорния процес това е премахнато и се дава възможност за диверсификация и други дейности", допълни Христова. 

Какви други новости да очакват земеделските стопани? Новата екосхема включва още промени в първи стълб: плащане на хектар за допълнителни изисквания, които ще бъдат определени на национално ниво. Изискванията ще се решат от всички заинтересовани страни.

Това трябва да бъдат практики, които имат резултат при опазване на околната среда – било то намалена употреба на пестициди, по-щадящи продукти за растителна защита, друг начин на обработка на земята, ротация на културите.

Евроминистрите: Без бюджет - няма решение за ОСП след 2020 г.

Тези предложения ще бъдат изработени от Министерството на земеделието заедно със земеделския бранш.

Мария Христова уточни пред представителите на НСЗКБ, че предстоящата реформа е точно в тази посока – засилване на ролята на земеделието за опазване на околната среда и климата.

„На национално ниво поддържаме позицията, че по-високите изисквания трябва да бъдат подкрепени от по-висок бюджет. За да се стимулират стопаните, трябва да има стимул, а не санкции”, категорична е Христова.  

До 2050 г. трябва да има нулеви вредни емисии - това включва „зелената сделка” на ЕС, приета през декември 2019 г. Как ще се промени ежедневието на обикновения земеделец? Очаква се през пролетта Комисията да предложи нормативните промени за по-благоприятни практики, уточни експертът. Земеделието ще е част от този „зелен пакт”.

Вижте още по темата:

Позиция: Зелените плащания се опорочават

Предложение: По-голяма гъвкавост за зелените мерки в земеделието

ДФЗ преведе над 450 млн. лева за зелени плащания за Кампания 2018

Следете темата и на cap4us.agri.bg.