Министърът на земеделието проф. Димитър Греков ще отговаря на поставени към него 7 въпроса по време на редовния петъчен парламентарен контрол днес. Мярка 112, субсидиите за 2013 г., изкупната кампания на тютюна, отдаването на пасища и мери – това са част от въпросите, които народни представители са задали към министър Греков.

 

Министърът на земеделието Димитър Греков ще отговори на:

 

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

 

2. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

 

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

 

4. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

 

5. Въпрос от н.п. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ относно дейността на държавните горски предприятия.

 

6. Питане от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.

 

7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно отказ за изплащане на субсидия за 2013 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!