Когато говорим за промени в климата, земеделският сектор е сред най-потърпевшите. През последните години освен осезаемото повишаване на температурите се наблюдават и други неприятни за фермерите явления –засушавания през почти всички сезони; резки температурни амплитуди за кратко време; по-редки, но по-проливни дъждове; мразове в необичайни периоди от годината. 

Само за секунди: Фермерите могат да видят 30-годишната история на всеки декар

Същевременно застрахователният сектор не предлага адекватни решения и собствениците на агробизнес имат ограничени възможности за управление на рисковете, свързани с метеорологичните условия.

Една от възможностите за фермерите в тази насока е оптималното използване на историческите данни за землищата и физическите блокове, които обработват. Метеоданните за последните 20 или 30 години могат да бъдат изключително полезни особено ако се анализират правилно.

Ще дадем пример с рисковете от поява на мраз и на суша.

Сушата е може би най-големият бич за родните земеделци. Анализ на информацията за последните 30 години може да покаже ясно как се променят времевите периоди на засушаване в дадено стопанство – както на месечна, така и на седмична основа. 

Такива данни, от своя страна, могат да бъдат изключително полезни при избора на култури или сортове, както и най-подходящия период за сеитба през пролетта и есента. 

На пръв поглед подобни решения изглеждат изключително рискови и дори необосновани за фермерите, но в дългосрочен план (5 до 10 години) те могат да доведат до значително ограничаване на щетите от климатичните промени.

Мразовете са друг сериозен проблем, особено за овощарите. Тук отново може да бъде направен задълбочен анализ на основата на историческа информация, да се наблюдават тенденции, да се планират и изпълняват важни дейности на полето.

Подобни анализи могат да бъдат правени при променливи стойности на минималните и максималните температури. Възможно е и анализиране на запасите на влага в почвата, както и на средните валежи на седмична и месечна база.

Под въпрос обаче остава готовността на земеделските стопани да се доверят и да инвестират в съвременни решения, свързани с метеорологията.

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат. 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.