Многофункционална машина за обработка на насаждения с рози ще бъде един от гвоздеите на Международната селскостопанска изложба „Агра 2020“. Наред се нея ще бъдат показани още над тридесет новости от 19 до 23 февруари в Международен панаир Пловдив. 

Елитни бикове от топ месодайни породи ще завладеят „Агра“

Уникално техническо решение позволява с машината да се пръска, да се прави резитба, да се бере и транспортира цвят от маслодайна роза. Разработката е на института „Никола Пушкаров“ към Селскостопанската академия. 

Учените предлагат също иновативен метод за очистване на земеделски земи от тежки метали. Използват се растения, които извличат вредните наноси. 

Премиера на изложението ще направи и най-значимото постижение на Института за космически изследвания и технологии за 2019 г. Става дума за интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви, която е новост от европейски мащаб. Земеделските земи се заснемат с дрон, а информацията се записва и анализира в сървър. 

Европейска новост е и платформата за електронна търговия със зърнени, маслодайни и бобови култури, разработена от българска компания. 

На „Агра 2020“ ще бъдат презентирани също сортове растения, които са създадени от научни институти в състава на Селскостопанската академия и са новост за нашия пазар. 

Сред тях е първият български хибрид слънчоглед, в който чрез селекция са включени гени за устойчивост срещу паразита синя китка. Новият сорт е високопродуктивен и високомаслен, подходящ за отглеждане в цялата страна. Той е постижение на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево.

Друго предложение на учените, но този път от Института по земеделие в Карнобат, е зимен фуражен ечемик за биопроизводство. Предимствата на този нов сорт ечемик са продуктивност, хранителна стойност и устойчивост спрямо болести и суша.

Четири вида царевични хибриди са създадени с цел да осигурят стабилност на добивите при различни условия на отглеждане и много добър рандеман. Те са дело на Института по царевицата в Кнежа. 

„Винария 2020“ изкушава с оранжево, ледено и неотлежало вина

Специалистите от областта на селското стопанство ще видят също последно поколение технологии, дигитални решения за фермите, техника, инвентар, семена и посадъчен материал, торове и препарати от водещи компании. 

Акцент на изложението тази година е животновъдството. За първи път ще бъдат показани бикове от най-известните в света месодайни породи, като елитните екземпляри всеки ден ще дефилират в специален ринг. 

Очаква се над 40 000 посетители да разгледат Международната селскостопанска изложба, а трима от тях ще спечелят наградите, осигурени от Международен панаир Пловдив. 

В него по същото време се провеждат престижните изложения „Винария“ – за лозарство и винарство, „Фудтех“ – за хранителната индустрия, и „Вкусове от Италия“.