Либерализацията на законодателството в областта на преработката на индустриален коноп в България се отлага.

Четете още: Индустриалният коноп в България - развитие в застой

 

Народните представители отхвърлиха в сряда проектът на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, който беше предложен за първо четене, а преди това одобрен от депутатите в Комисията по земеделие с 9 гласа "за", 0 гласа "против" и 7 гласа - "въздържали се".

От 163 регистрирани народни избраници в залата, само 49 дадоха своя глас за одобрение на законопроектът, 81 бяха против, а 33-ма се въздържаха. 
Законопроектът беше внесен от Росен Костурков и група народни представители през май 2023 година. 

С промените се дава възможност за преработката на индустриален коноп у нас. В момента отглеждането на растения е допустимо. Това става с разрешение на министъра на земеделието. 

Новото предложение обаче е получило няколко отрицателни становища.

Министерството на земеделието не подкрепя законопроекта. Уточнява се, че фермерите, които отглеждат коноп, няма да получат подпомагане, ако съдържанието на тетрахидроканабинол в него не съответства на посоченото в европейски регламент, според който не е разрешено използването на сортове конопени семена с над 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол.

Това стана при представянето на законопроекта от председателят на Комисията по земеделие Десислава Танева. Освен това от аграрното министерство посочват, че националното законодателство трябва да бъде съобразено с европейското право, но предложеният законопроект не постига тази цел.

Четете още: Филип Ромбаут: Всички искат от фермерите да произвеждат храна, но не им дават инструментите за това

 

От Агенция „Митници“ оценяват като неприемливо въвеждането на концентрационна граница на тетрахидроканабинол от 1%, под която конопът няма да бъде квалифициран като наркотично вещество. От там смятат, че с промяната ще се освободи от контрол разпространението на дребно и употребата за пушене от физически лица на конопа и неговите деривати със съдържание под 1% тетрахидроканабинол. 

Посочва се също така, че няма мерки за контрол и освен това липсва капацитет в лабораториите за изследване на наркотични вещества, както и финансов ресурс за увеличаване на този капацитет. 

От Министерството на здравеопазването отбелязват, че приемането на законопроекта ще доведе до законово регламентиране на свободното използване на конопа.