Говедовъдството ни никога не е било в толкова тежко състояние. Бихме го определили, като една каца с много пробойни, от които изтича „бялото злато“ на България – млякото, пишат в писмо до земеделския министър Кирил Вътев от Националния съюз на говедовъдите в България.

Какво очакват животновъди от новия министър?

Първи по важност е въпросът с цената на млякото. Отдавна фермите продават суровина под себестойност. От бранша настояват да се сформира екип, който постоянно да работи по този проблем. На всеки три месеца да се докладва за себестойността на млякото, както и да се изготвят инструменти за намаляване на загубите при подобни кризи. За целта трябва да се активира науката, смятат от Съюза.

Другите стъпки, които трябва да се предприемат – някои веднага, а други в по-дългосрочен план за решаване на натрупаните проблеми в говедовъдството, са следните:

•    Да се анализира ситуацията на сектора във всичките му аспекти;
•    Да се организира среща с представители на животновъдите, преработвателите и търговците, които имат отношение към говедовъдството;
•    Да се осигури и предостави на животновъдите вторият транш от Украинската помощ;
•    Да се организира работата на администрацията така, че фермерите да започнат да получават подпомагане по различните интервенции от първия възможен срок съгласно изискванията на ЕС – 16 октомври;
•    Да отпадне модулираната ставка, която в момента лишава от пълно подпомагане големите производители на мляко;
•    Да бъде изплатен първият транш на Украинската помощ на фермите, достигнали тавана от 250 000 евро миналата година и които не са получили подпомагане тази година;
•    Да се увеличат „таваните“ за подпомагане;
•    Да се реши проблемът с липсата на ваксина против заразен нодуларен дерматит, туберколина и реактивите, използвани при изследването на мозъка на закланите говеда. Липсата на ваксини води до невъзможност животните да отидат на пасищата, да бъдат продавани живи животни и такива за клане;
•    Да се спре предложеното увеличение на таксите за ветеринарните услуги;
•    Да се сложи ред в търговията с животни за клане;
•    Пасища да се отдават само на фермери, които отглеждат животни;
•    Да се подпомагат телета, предадени за месо;
•    Министерството на земеделието да издаде наръчник с шаблони на десетките таблици, които се изискват при проверките, и упътване за попълването им;
•    Да се намали административният натиск;
•    Наредби и други подобни документи да бъдат написани на разбираем за фермерите език, да са кратки и ясни;
•    Да отпаднат сега използваните паспорти за говеда и да се въведат електронни паспорти. Да се реши въпросът с вписването на породата и ваксинациите;
•    Да се работи върху проект за водене на селекция по генотип на майките;
•    Да се преразгледат Указанията за водене на селекционната дейност в частта – глоби за РА.