Проектът на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е акцент на заседанието на Консултативния съвет по поземлени отношения, което се проведе в сряда. В работата му участва и министърът на земеделието Кирил Вътев.  

Абсурдна законова промяна: Заради няколко едри стопани се пренебрегват над 20 000 животновъди

 

„Отправната точка, от която тръгнахме да правим промени, е да бъдат приоритетно подкрепени местни земеделски производители на плодове и зеленчуци, трайни насаждения, както и животновъди“, напомни министърът. 

Обсъждан е с предимство работният вариант на проекта в частта „Ползване на земеделските земи“, раздели „Споразумения за масиви за ползване по чл. 37в “,  „Споразумения за масиви за ползване по чл. 37ж “; Разпределение на пасища, мери и ливади по чл. 37и “; „Провеждане на търгове за отдаване под наем или аренда на обработваеми земи от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 24а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“, както и правилника за прилагането му. 

Всички решения на Съвета се взеха с мнозинство от 2/3 от членовете. 

Тъй като проблемите, които се обсъждат са изключително важни, участниците в заседанието са решили още в понеделник – 12 февруари да се проведе следващата сесия на съвета, става ясно от съобщението на пресофиса на аграрното министерство.