Кои са важните моменти при подготовката на пчелите за зимуване? Какви са есенните грижи, които трябва да се полагат за пчелните семейства? Това са част от въпросите, на които отговори ще дадат експертите от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийския университет (ТУ) - Стара Загора. Събитието ще се проведе на 25 октомври в Пловдив.
 
 
На семинара проф. Иванка Желязкова, ТУ – Стара Загора ще запознае гостите с есенните грижи за пчелните семейства, както и важните моменти при подготовката на пчелите за зимуване.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Пловдив ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства, по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
 
П Р О Г Р А М А
10:15 - 10.30 ч. Регистрация на участниците 
10:30 - 12.00 ч. Есенни грижи за пчелните семейства. 
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора 
12:00 - 12.15 ч. Пауза 
12:15 - 13.45 ч. Важни моменти при подготовката на пчелите за зимуване
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора 
13:45 - 14.30 ч. Възможности за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства, по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Лектори: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в Пловдив 
14:30 ч. Дискусия и закриване на семинара
 
Форумът е отворен и безплатен за всички. Той ще се проведе в  Пловдив, сградата на „Водна палата“, бул. “Марица“ № 122, ет.