Кога ще започне най-голямото разплащане от близо 640 млн. лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2019 г.? Този въпрос получаваме всекидневно в редакцията на Агри.БГ.

Хронология
Предизборно, на 14 ноември, земеделският министър Десислава Танева каза пред журналисти, че след 9 декември ще стартира най-голямото плащане за всички земеделски стопани, а именно по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 

По думите й, плащането по СЕПП, ще се реализира веднага след като приключи изплащането на всички схеми по обвързана подкрепа за животни. 

Още през изминалите седмици Държавен фонд “Земеделие” започна изплащането на сумите по обвързана подкрепа в животновъдството за Кампания 2019 г. 

На 28 ноември Фондът преведе втория транш от 13 млн. лв. (12 939 197 лв.) по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството. 

На 3 декември сумите на животновъди продължиха да набъбват, след като бяха преведени над 4,3 млн. лв. за Кампания 2019 на повече от 2 590 фермери по две от общо осемте схеми за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ ДПЖ-пл и СМлК-пл.

На 6 декември беше реализирано най-голямото плащане по схемата - 79 781 705,04 лева на 9315 животновъди по пет схеми за обвързано производство.

Забавяне имаше единствено при схемата за обвързана подкрепа за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол. Вчера, 9 декември, Агри.БГ пръв съобщи определените ставки, а утре, 11 декември предстои сумите да бъдат наредени по сметките на стопаните.

Плащането по СЕПП

На IХ Национален агросеминар на НАЗ, шефът на ДФЗ, Васил Грудев съобщи, че земеделските стопани могат да очакват превеждането на близо 640 млн. лева по СЕПП между 16 и 17 декември.

След него Георги Праматаров от МЗХГ обясни, че фермерите вече могат да подават заявления за допустимия слой за Кампания 2019 г. Възраженията по слоя ще се приемат до 13 декември. 

Едва след разглеждането на всички постъпили възражения, ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019. На базата тази актуализирана информация, ДФЗ – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ. 

По всичко личи, че плащане по СЕПП тази седмица няма да бъде реализирано. Най-вероятно обаче на 13 декември или на 16 декември ще бъде разписана заповедта за определяне на ставките по схемата. А след нея, на 17 декември или през следващите дни, ще бъде реализирано и плащането по СЕПП.