От днес, 2 декември до 13 декември, земеделските производители ще могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019. Това каза директорът на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в агроведомството Георги Праматаров, по време на IX национален агросеминар на НАЗ.

Площите със запалени стърнища са изключени от подпомагане

Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/)

“ В понеделник ще бъдат качени и парцелите, за които могат да се подават възражения в Системата за електронни услуги на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). По този начин, всеки, който има профил в системата, ще може да си генерира възражения от профила. Фермерите, които нямат профили, ще могат да го направят от публичната част на системата”, обясни Праматаров.

Заповедта за одобрение на проектния слой е вече издадена. А първите плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще бъдат направени след две седмици, добави експертът.

През тази година възражения ще могат да бъдат подавани за 35 277 парцела. Това са 23 хил. ха недопустими за подпомагане на фона на 3,8 млн. ха.

“През изминалата година ситуацията беше по-различна. Тогава имахме 44 хил. парцела или 28 хил. ха, които бяха извън допустимия слой. На фона на 3,8 млн. ха - 35 277 парцела са нищо”, подчерта Праматаров.

Възражения могат да се подават до 13 декември. След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. На базата тази актуализирана информация ДФЗ – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ. Очаква се плащанията по СЕПП да бъдат направени в периода 16-17 декември.