Министрите на земеделието на държавите членки на ЕС постигнаха общ подход за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027. Те се договориха за запазване на нивата на обвързаната подкрепа и в новия програмен период. 

Новата ОСП: Да сметнем какво ще получат фермерите

Постигнатото споразумение отразява напълно българската позиция в хода на преговорния процес. 

След  двудневните преговори, страната ни успя да запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа - 13+2% от общия пакет директни плащания, въпреки предложението на Европейската комисия за намаляването й в новия програмен период.
Освен това, по настояване на България в следващия програмен период се запазва и Преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г. А от 2024 г. ще продължи с намаление от 5% годишно.

Въпреки постигнатото съгласие, искането на българската делегация за продължаване на преходната помощ не беше отразена в пълнотата й, както и предложението за гъвкавостта на зелените бюджети от първи стълб. Поради тази причина Българската делегация гласува „въздържал се“. 

Очаква се Европейският парламент да гласува позицията за ОСП до края на седмицата, след което ще започне триалогът между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.