Европейската комисия (ЕК) одобри кипърска държавна схема на стойност 500 000 евро. Схемата ще подпомага свиневъдния сектор в Кипър, който е засегнат от епидемията COVID-19. 

ЕК одобри 50 млн. евро държавна помощ за говедовъдите в Ирландия

Това е поредната одобрена схема от ЕК. Преди дни ЕК разреши отпускането на 50 млн. евро помощ за говедовъдния сектор на Ирландия.

Схемата е одобрена във временната рамка за държавните помощи. Обществената подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, ще бъде отворена за всяко физическо или юридическо лице, което притежава или управлява стопанство, в което се отглеждат свине за разплод. 

Защо има недопустими кандидати по подмярка COVID 1?

ЕК установи, че ирландската схема е в съответствие с условията на временната рамка, заложена от Комисията. Помощта не може да надвишава 100 000 евро на бенефициер. 

Схемата ще продължи да се прилага до 31 декември 2020 г.