Европейската комисия (ЕК) одобри държавна помощ за ирландските фермери в сектор Месодайно говедовъдство, засегнати от коронавируса. Подпомагането по схемата е на стойност 50 млн. евро, съобщиха от ЕК.

 

Защо има недопустими кандидати по подмярка COVID 1?

 

Схемата е одобрена като временна държавна помощ, която ще се отпуска под формата на директни безвъзмездни плащания. Новата помощ ще подпомогне фермери и компании, занимаващи се с месодайно говедовъдство в Ирландия. 

Държавната помощ има за цел да помогне на бенефициентите да се справят с недостига на пазари и реализиране на говеждото месо, както и трудностите, които са претърпели поради смущенията на пазара, причинени от избухването на коронавируса. 

 

Грудев: За de minimis се подава в областните, а за COVID – в общинските служби

 

ЕК установи, че ирландската схема е в съответствие с условията на временната рамка, заложена от Комисията. Помощта не може да надвишава 100 000 евро на бенефициер. 

Схемата ще продължи да се прилага до 31 декември 2020 г.