Кандидатстването по COVID 1 започна на 19 август. Вече четвърти ден тече прием по подмярката и продължава да има върнати земеделски производители. Причината е, че не са допустими кандидати за подпомагане. 

Има ли фалстарт с подмярка COVID 1 в Кюстендил?

Агри.БГ проследи редица казуси, свързани с подмярката и отговори на множество въпроси. Все още обаче фермери се обръщат към нас с въпроси за допустимост по COVID 1. 

“Няма ограничавани земеделски стопани от подаване на заявления заради административни пречки. Някои от тях са консултирани за необходимия набор от документи, които да подготвят за кандидатстване по мярката", обясниха от земеделското министерство за Агри.БГ.

От Държавен фонд “Земеделие” също са категорични, че софтуерът за прием по подмерките COVID 1 и COVID 2 работи. Фермери обаче алармират:

“Регистриран земеделски стопанин съм, отговарящ на Наредба № 3 от 1999 г. и исках да кандидатсвам за финансова помощ по подмярка COVID 1, която се изплаща под формата на еднократна сума за плодове.

Прочетох условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмерките са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Според Наредба №2/05.08.2020 г. в чл. 5 ал.1 съм допустим кандидат. Посетих офис на Поземлена комисия, за да подам документи, но се оказа че не съм допустима. Обяснението им беше, че не отговарям на критериите им, защото през 2019 г. не съм кандидатствала за обвързано подпомагане, което е в противоречие на Наредба №3. Обвързаното подпомагане е задължително за тези, които ще кандидатстват за de minimis плодове и зеленчуци”.

 

Въпросът на Силвия Николова, която ни писа на редакционната поща, както и на много други земеделци е прост - защо след като отговарям на условията по наредба, програмата не ме допуска за кандидатстване?

 

Дискусия се развихри и в социалните мрежи, където фермери дори се заканиха, че ще съдят колективно ДФЗ

“Бенефициент съм по директни плащания 2019 и 2020, което е изискването по COVID 1, според директорите на земеделската служба в Пловдив и Фонд Земеделие - Пловдив, кандидатурата ми отговаря, но вероятно системата отхвърля всички, които не сме участвали по обвързано подпомагане(което е изискване по друга мярка De minimis - плодове). Документът за кандидатстване, който Вашата служителка от пловдивската земеделска служба създаде, е с невярно съдържание, защото пише, че не съм взимал директни плащания за 2019 и 2020. Мога да докажа обратното, чрез проверка във Вашата система и документите от РА, които пазя, също доказват точно обратното”, пише Стоян Тачев във Фейсбук.

 

За COVID 1: Не забравяйте документа за актуална банкова сметка

 

Други потребители пък алармираха, че също не са допустими за кандидатстване по COVID мерките, тъй като нямат фактура за продадена продукция.

Фонд “Земеделие” уточни, че съгласно действащата нормативна база за подмярка COVID 1 са допустими кандидати, които са кандидатствали през 2019-а година по схемите за обвързана подкрепа и са получили субсидии. Заедно с това и са заявили участие в схемата за Кампания 2020. 

Недопустими остават земеделците, които имат санкции за 2019-а година по схемите за обвързана подкрепа, както и тези стопани, които не могат да докажат реализираната си продукция чрез фактури.


В наредбата е записано:

Допустими за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), които отговарят на поне едно от следните условия:
1. кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020;
2. кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.;
3. бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. (бел.ред когато кандидатът не е подал валидно заявление за директни плащания за Кампания 2019 и Кампания 2020) 


След уточняване на детайлите, фермерите коментират:

“При подробно прочитане на цялата наредба се разбира, макар и трудно, кои точно са допустимите кандидати. Това се намеква от приложените таблични схеми, но защо не го напишат коректно там, където описват критериите за допустимост, а ни разкарват по службичките?

Впрочем така изпълнена COVID 1 подпомага повече преработвателите, които си имат отделно COVID 3. Не мисля, че щеше да представлява трудност в изискванията да пише "Задължително обвързано подпомагане за период от две кампании". 

Парите не им ги искам, обидно е разкарването. Някои колеги са взели отпуск, за да посетят службите в работно време. Не е редно да се подиграват така с трудещите се хора”.

 

ДФЗ с уточняващи отговори за подмярка COVID 1


Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". 

Както Агри.БГ вече писа финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума. Нейният размер е различен, в зависимост от направлението на земеделеца и големината на стопанството му.

Сектор Плодове:
до 1,5 ха – 750 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
над 30 ха – 13 500 лв.;

Сектор Зеленчуци, оранжерийно производство:
до 0,5 ха – 2700 лв.;
над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
над 2 ха – 13 500 лв.;

Сектор Зеленчуци, отглеждани на открито:
до 1,5 ха – 950 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

Маслодайна роза:
до 1 ха – 900 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

Винени лозя:
до 1 ха – 300 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
над 50 ха – 13 500 лв.;

Декоративни растения:
до 1 ха – 2000 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
над 10 ха – 13 500 лв.;

Сектор Овцевъдство и козевъдство:
от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
над 999 бр. – 13 500 лв.;

Сектор Говедовъдство:
от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
над 249 бр. – 13 500 лв.;

Сектор Биволовъдство:
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
над 200 бр. – 13 500 лв.;

Сектор Пчеларство (на пчелно семейство):
до 49 бр. – 250 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
над 499 бр. – 3000 лв.

 

 

Още по темата:

ДФЗ отговаря: Говеда по ПНДЖ1 не се подпомагат по COVID 1

Министерството за мярка COVID: Над 1000 заявления са подадени за ден

Фермери, имате ли проблем с кандидатстването по COVID 1?