„Трябва да се възползваме от всички възможности за разширяване на износа на агнешко месо, тъй като това е един от основните инструменти за развитието на овцевъдството.”  Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на работна среща за обсъждане на проекта за износ на български агнета за Катар. В срещата взеха участие зам.-министрите Явор Гечев, Бюрхан Абазов, Валентина Маринова, експерти и представители на животновъдни организации.

Арабската страна е поставила няколко условия пред проекта, като първото от тях е, че представителите на Катар искат да работят директно с българската държава. Има изискване и за големи доставки на висококачествени партиди  от животни за продължителен период от време. Припомняме, че правителството на Катар е депозирало 50 млн. щатски долара в Българската банка за развитие, а целта на тези пари е да се отпускат като безлихвени заеми на овцевъдите, които да ги инвестират в животни, фураж и технологии. Българските животновъди изразиха мнение, че тези пари ще са им много полезни, като се има предвид тежкото състояние на сектора. По техни данни ежегодно овцете в България намаляват с от 3% до 20% в различните региони на страната.

Експертите от МЗХ бяха категорични, че проектът „Катар” не е субсидия, а е дългосрочна търговска сделка, което не отменя положителния ефект, който тя би могла да окаже на родните стопани. Министър Греков поясни, че проектът трябва да бъде обсъден много подробно от научните работници в сферата на животновъдството и едва тогава може да се мисли за престъпване към конкретни действия.

Зам.-министър Явор Гечев допълни, че проектът може да се съчетае с политиката, която се чертае за новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020). „В нея като основен приоритет залагаме животновъдството, което ще даде нужните финансови инструменти на българските овцевъди да се развият и да отговорят на пазарното търсене“, каза още той.

Представители на родните животновъди изразиха притесненията си, че при евентуално реализиране на катарския проект може да се стигне до застрашаването на българския генофонд  и редките местни породи. Като причина за това те изтъкнаха възможни изисквания на инвеститорите, относно породите животни, към които биха имали интерес. Министър Греков и ресорният зам.-министър Явор Гечев бяха категорични, че държавата никога няма да позволи да се поставят под заплаха българските породи овце.

Всички участници на работната група ще получат подробните изисквания на представителите на Катар и самия проект. Те ще разполагат с време да внесат своите коментари, изменения и забележки, след което ще се проведе нова среща за обсъждане на предложените промени.

 

субсидии овце


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!