Канада отново разрешава вноса на говеждо месо от Европейския съюз. Страната премахва забраната за внос, която беше наложена през 1996 г. заради наличието на спонгиформна енцефалопатия по говедата или т.нар. „луда крава“.
 
Общо 19 са държавите-членки на ЕС, които могат да изнасят говеждо за Канада - Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.
 
Европейската комисия приветства решението на канадското правителство, тъй като земеделските производители от ЕС "преминават през един особено труден период" във връзка с руската забрана за внос и по-слабото търсене от страна на Китай.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!