На 20 май 2019 г. в град Стара Загора ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийския университет - Стара Загора. 
 
 
Темата на срещата със земеделските производители е: „Икономическо развитие на селските райони: методи за регионален анализ“, посочват организаторите. 
 
На семинара проф. Яркова, от „Стопански факултет“ към Тракийския университет в Стара Загора ще представи икономическото развитие на селските райони и методи за регионален анализ.
 
Експертите от регионалното звено на Националната служба за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). 
 
Семинарът ще се проведе в град Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет - Стара Загора, Стопански факултет, допълват организаторите.