„Европейски възможности за развитие на селските райони“ е темата на информационните срещи, които организира ОИЦ-Добрич съвместно с Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Покани за участие са отправени към земеделските стопани, представители на агробизнеса, на общинските институции от двете добруджански общини. 

Първата среща ще се състои на 24 юни от 10:30 часа, в залата на кметството в село Кранево, община Балчик.  На 28 юни от 10:30 часа в читалището в село Дъбовик, община Генерал Тошево, ще се проведе срещата с местните потенциални бенефициенти.  

По време на събитията експертите от ОИЦ ще запознаят присъстващите земеделски стопани с актуалните и предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и други възможности за финансиране на проектни идеи с европейски средства. Участието в събитията е напълно безплатно.