До 16 октомври продължава шестото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна ръка. То е отворено и за представителите на бизнеса, които желаят по своя инициатива да се включат, уточняват от пресцентъра на Областна администрация в Добрич.

Стопани наемат безработни на социални помощи още месец

В анкетата всеки работодател ще може да посочи от каква работна сила има нужда не само през следващите 12 месеца, но и в средносрочен план - в рамките на 3 до 5 години. Също така ще може да заяви кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава търсеният от него персонал. Тази година в проучването ще бъде отчетено и влиянието на пандемията COVID-19. 

Към момента липсата на работна ръка се очертава като един от основните проблеми в земеделските и животновъдните стопанства от Добричка област. Тази тенденция ще се задълбочава, прогнозират производителите, които през последните години изпитват трудности при наемането на служители.

Все по-рядко се намират както специалисти, така и общи работници. 


Според анкета сред 103 фирми, направена в края на 2019 г. от Агенцията по заетостта в Добричка област, сектор „Земеделие” се нарежда на второ място по недостиг на кадри. Тогава проучването излезе с прогноза, че и през следващите 12 месеца работната ръка в селското стопанство ще е сред най-търсените. Близо 80 % от фирмите от Добруджа са посочили, че не могат да намерят тесни специалисти, а 92 % - че изпитват недостиг на работници като цяло. 

Подобни са изводите от проучването на Стопанската камара в Добрич, направено през миналата година сред 192 предприятия в областта. Почти половината от анкетираните фирми са на мнение, че не могат да намерят ръководен персонал.

Специалистите по растениевъдство се оказват в челната тройка за най-търсена професия, показват анализи, направени преди година. 

Недостигът може да се обясни и със спад на заплащането в сектор „Земеделие” в Добричка област. За първите 6 месеца от 2020 г. възнагражденията на земеделските работници падат със 120 лв. в сравнение с края на 2019 г.

Статистиката отчита и спад на броя на заетите в селското стопанство. В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 11,5 % по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 2,3 %, а в частния сектор - с 14,4 %.