Сектор „Селско стопанство” и през последния месец е сред най-проверяваните в област Враца от местната Инспекция по труда. Дейността е насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали.

Сезират прокуратурата за наемането на непълнолетни в селското стопанство

„Извършва се и контрол по въвеждане на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19. Акцент в контролната дейност на дирекцията са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови”, заяви директорът на Дирекция „Инспекцията по труда” във Враца Румен Младенов.

Само през последния месец са инспектирани общо 83 предприятия, като 7 от тях са посетени за първи път. Костатирани са общо 238 нарушения, като на повечето са издадени предписания, а на 5 от тях - наказателни постановления. Прави впечатление, че в 4 от случаите става дума за работа без трудов договор. Наказателните постановления за петте случая са на обща стойност 7500 лева. Влезлите в сила наказателни постановления от предходния месец пък са 12 на стойност 14 300 лева.

„Важно за фермерите е да се възползват от възможността до 31 октомври да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) за повече от един ден, за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, и без да се заплащат предварително осигурителни вноски”, уточни още Младенов.

До 31 октомври земеделските стопани могат също да наемат, отново за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, и трайно безработни лица с право на социални помощи по силата на трети вид договор – до 120 дни. Двата нови вида договори могат да се използват и от тютюнопроизводителите, освен от земеделските стопани, произвеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Наетите на който и да е от трите вида договори запазват правото си на социално подпомагане.

„Предвид изнесената информация от КНСБ за получени сигнали на мобилното приложение VOX, че работодатели принуждават работниците да подписват при назначаването си и на заявление за напускане по взаимно съгласие без дата, обръщаме внимание, че те не следва да разписват документи, с чието съдържание не са съгласни. При подписване на такъв документ те се съгласяват с условията на работодателя и след това не биха могли да защитят правата си”, категоричен е Румен Младенов.