Октомври се очаква да бъде доста динамичен откъм плащания. От една страна, стопаните все още с нетърпение очакват третото доплащанe по de minimis за плодове, зеленчуци, рози и лозя, както и подпомагането по кризисната подмярка COVID-1. От друга страна, по индикативен график започват първите директни плащания за Кампания 2020.

Министерството планира още 10 млн. лв. de minimis заради сушата

Вижте за кои важни срокове и дати да следите през този месец.

Доказване на реализация по обвързаната подкрепа

От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидатствали по обвързана подкрепа за Кампания 2020 доказват реализацията на произведеното мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни.

Мярка COVID-19

До 16 октомври би трябвало да бъде направено разплащането по извънредните мерки COVID-1 и COVID-2, обеща на 11 септември министър Десислава Танева. По предварителен план това трябваше да се случи в периода 28 септември – 2 октомври за COVID-1 и в периода 10–20 ноември за COVID 2.

Схема за преходна национална помощ за говеда и биволи

В периода 10-20 октомври ще се изплати първият транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1). Датите са заложени в индикативния график.

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки

В периода 20-31 октомври по индикативни данни ще се преведат сумите по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Пропаднали площи

Между 10 и 20 октомври ДФЗ ще плати държавната помощ за компенсиране на загубите за 100% пропаднали площи от неблагоприятни климатични условия. Това сочи индикативният график за плащанията през октомври. Бюджетът се очаква да бъде 4,6 млн. лв., а според данни на МЗХГ напълно пропадналите площи са 143 хил. дка, а тези под 100% са 1,193 млн. дка.

Пчеларска програма

До 15 октомври ще бъде направено плащане по Националната програма по пчеларство. За тази година са подадени общо 1 658 заявления за близо 6 млн. лв. Като най-атрактивна се оказа Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 990 заявления и заявена финансова помощ от над 2,2 млн. лева.

Инвентаризация на животните

До 20 октомври продължава инвентаризацията в животновъдните обекти, която е част от задълженията на стопаните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Те подават данните директно към БАБХ, а до края на месеца данните във ВетИС следва да са актуализирани.

Деклариране на произведеното зърно

До 30 ноември зърнопроизводителите декларират количествата си произведени и/или съхранени царевица за зърно, черен маслодаен слънчоглед, соя и оризова арпа. Това важи за всички, които са регистрирани за стопанската 2019/2020 г. и обработват обща площ от 5 и над 5 дка.

Преброяване 2020

До 18 декември тече преброяването на земеделските стопани. Данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Попълва се въпросник на хартиен носител или с помощта на преносимо електронно устройство.

Подмярка 5.2 за репопулация

До 20 октомври тече приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Общият бюджет е близо 8 млн. евро.

Нисколихвени кредити за зърнопроизводители

До 16 октомври се отваря прием на заявления за отпускане на нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. Предвидени са 15 млн. лв. Всеки стопанин може да получи 250 лв./ха, като максималната сума на кредита е 300 хил. лв. Крайната дата за изплащане на средствата е 21 декември.

Междинни култури

От 12 октомври започва проверката на междинни култури. Крайният срок за тяхното засяване беше 30 септември. Те ще могат да бъдат използвани от земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания за изпълнение на изискването за екологично насочени площи.