Европейската комисия (ЕК) одобри белгийска държавна схема на стойност 10 милиона евро за подпомагане на Валонския картофен сектор, засегнат от пандемията COVID-19. Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ, съобщиха от ЕК.

ЕК одобри 50 млн. евро държавна помощ за говедовъдите в Ирландия

Публичната подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, ще бъде отворена за производители и животновъди, които отглеждат картофи във Валония. 

Схемата има за цел да отговори на нуждите на земеделските производители и да им помогне да поддържат дейността си по време и след избухването на коронавируса. ЕК установи, че белгийската схема е в съответствие с условията на временната рамка, заложена от Комисията. Помощта не може да надвишава 100 000 евро на бенефициер. 

Схемата ще продължи да се прилага до 31 декември 2020 г.