Европейската комисия (ЕК) прави всичко възможно, за да защити интересите на европейското селско стопанство. За целта са предвидени редица мерки – ограничени тарифни квоти, мита в рамките на квотата и сегментиране на продуктите, дълги периоди на престой, защитен инструмент и, ако е необходимо, финансова подкрепа, уверява еврокомисарят Фил Хоган.

Говедовъдни асоциации застанаха срещу Меркосур

Политическото споразумение между Европейския съюз (ЕС) и страните от Меркосур, което силно разбуди духовете, бе постигнато миналия месец след 20 години преговори. Става дума за сделка от 4 млрд. евро под формата на намалени тарифи за европейските износители, включително на агростоки. 

Хоган наблегна на факта, че тази сделка защитава 349 географски указания на ЕС. Вярно е, че засяга интересите на редица сектори от селското стопанство, като производството на говеждо и пилешко месо, но пък облагодетелства производителите на вино, млечни продукти, зехтин.

Хоган: В преговорите за сделката с Меркосур целта беше да максимизираме ползите, като същевременно сведем до минимум предизвикателствата.“

Освен тарифните квоти, които да защитят чувствителните сектори, споразумението включва и двустранен защитен механизъм. Благодарение на него ЕС ще може да вземе временни предпазни мерки, за да регулира вноса, ако се стигне до неочаквано увеличение и застрашаване на вътрешното производство.

Друг важен елемент от споразумението е, че тарифните квоти ще се управляват и в ЕС чрез лицензи за внос. Така ще може да се контролира потокът от стоки в Европа. Според еврокомисаря значението на този аспект не трябва да се подценява.

Хоган: „ЕК се ангажира да предостави подкрепа в размер на 1 млрд. евро, изключително за селскостопанския сектор, в малко вероятния случай, ако изпълнението на сделката доведе до смущения на пазара.“

Това допълнително финансиране ще бъде използвано за финансиране на мерките, налични в рамките на първия стълб на ОСП – обща организация на пазарите (ООП). Освен това за първи път този пакет от мерки е предоставен в контекста на споразумение за свободна търговия.

Еврокомисарят увери, че стандартите на ЕС за безопасност на храните не подлежат на договаряне и ще бъдат прилагани стриктно. Освен това търговията няма да се случва за сметка на околната среда, тъй като ЕС и Меркосур се ангажират да изпълняват Парижкото споразумение за климата.

Според експерта ще мине известно време, преди Парламентът да бъде помолен да ратифицира това споразумение. Нужно е време, за да се разглеждат всички аспекти на сделката и да се изяснят онези въпроси, които предизвикват загриженост.