Програмата за подпомагане на производителите на чесън в Румъния до голяма степен постигна целта си, сочат данни на тяхното Министерство на земеделието. Вносът е спаднал миналата година спрямо 2018 г. с около 30%, информира Agrointel.ro.

ДФЗ отваря втори прием по de minimis за плодове, зеленчуци, лозя, рози

Статистиката сочи, че през периода 2014-2015 г. обработваемите площи с чесън в страната са били относително постоянни – 10 700 – 10 800 ха. През 2016 г. и 2017 г. е отчетен спад съответно до 10 200 ха и 10 000 ха. През 2018 г. обаче площите отново се увеличават до 10 200 ха.

Общото производство на чесън в Румъния е нагоре през периода 2014-2015 г. (62 800 т до 64 100 т). Следва спад през следващите години, съответно до 54 400 т и 55 700 т. През 2018 г. производството отново тръгва във възходяща посока до 58 000 т.

Средното производство на чесън през периода 2014-2018 г. е 5,68 т/ха.

Според румънското министерство на земеделието отглеждането на тази култура е подходяща за дребни земеделски производители, семейни ферми и членове на сдружения. Производственият дефицит в страната е причина за високите производствени разходи, недостига на семена, липсата на машини и оборудване, необходими за отглеждането на чесън.

Добрата новина за северните ни съседи идва през последните две години. Тогава те се възползват от помощта de minimis за производство на чесън.

Отпуснатите средства са се отразили положително върху вътрешния пазар. Площите през 2020 г. вече са 1153 ха при само 379,04 ха година по-рано. Като резултат вносът на чесън през 2019 г. е намалял с около 30%.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Субсидии за пропаднали площи - вижте засегнатите области и култури

ДФЗ дава отчет за теренните проверки

Още два български продукта могат да бъдат с приоритет в износа на ЕС