Отглеждането на пчели в нашата страна е традиционна дейност в селските райони, често пъти е само хоби на стопанина или занаятчийство в помощ на семейния бюджет. 
 
 
Младият фермер Красен Топалов от Търговище е добър пример как пчеларството може да се развива като съвременен доходоносен бизнес.
 
„Започнахме по-сериозно да се занимаваме през 2009 г., като от 35 кошера ги направихме 70, за да участваме в програмата „Млад фермер“. Там спечелихме проект. След това ги увеличихме на 300 и в момента са 3000 кошера с десет човека зает персонал“, разказа Красен Топалов пред БНР.
 
Пчелините на семейното стопанство са разположени на 16 места, изцяло в гори с акации и липи. Стопанството добива сертифицирана биологична продукция. Количествата са по-ниски, отколкото в конвенционалното производство, но медът е по-качествен.
 
Една от тайните на успешното пчеларство е максималното механизиране на дейностите. Стопанството разполага с четири буса, които имат кранове и изилоудъри – това са машини за подвижно пчеларство, които се проектират и произвеждат също от фирмата на младия фермер. Така добивът на пчелни продукти се разширява с производството на машини, необходими за пчеларството.
 
„Имаме и поточна линия, която автоматично взема рамките, разпечатва ги, пробутва ги автоматично към центрофугата, центрофугира ги. Медът се вдига с помпи в специални утаители. Това е процес, който може да го върши един човек, когато е  достатъчно механизирани и се справяме отлично“, казва Красен Топалов.
 
Неговите наблюдения са, че на запад пчеларството е професионален бизнес, който е наистина доста доходоносен. 
 
„Тук в България за момента не е така, защото големите стопанства са малко и може би затова не се обръща толкова внимание на бизнеса като цяло. Надяваме се до няколко години това да се промени, защото има доста колеги пчелари, които увеличават значително стопанствата си, модернизират ги, вкарват по-нови техники“, допълва фермерът.
 
 
По думите му, благодарение на финансирането, което държавата предлага, пчеларството може да се развива. Засега е много трудно това да става само с доходите от самото пчеларство.
 
„Продукцията продаваме тук на вътрешния пазар на големи преработватели, въпреки че цената не е това, което трябва да бъде. Имаме едно ново предприятие, което сме построили, с което се стремим добитата от нас продукция да я преработим и да я изнесем директно“, обяснява Красен Топалов.
 
Неговата ферма произвежда и пчели майки – по 3000 майки годишно. Те са селектирани изцяло от собствените кошери. 
 
„Успяваме да се грижим за семействата и ги поддържаме добре. Мислим да запазим този брой, да не правим повече увеличаване, а да се концентрираме върху по-добри добиви и намиране на реализация на продукцията ни извън България. Или ако е в България, да се опитаме да създадем марка, която да се наложи, защото в България няма единна марка, която да наложи продукта пчелен мед“, обяснява младият предприемач. 
 
Неговият стремеж е стопанството му да се отличава с качество, постоянство и поддържане на всички асортименти, които може да се развиват в пчеларството. Освен меда, основните са прашецът и клеят. Според фермера, ключът към успеха е в реда, постоянството, поставянето на цели и работата за постигането им. 
 
За Красен Топалов пчеларството е много спокоен и красив бизнес, в който влиза по наследство. Много години баща му се занимава с него и сега продължава да работи във фирмата. Той е основният човек в практическата, производствената част, подчертава младият фермер, като вярва, че и неговият тригодишен син ще продължи семейната традиция.