Когато става дума за прогноза за времето, повечето фермери разчитат предимно на краткосрочните прогнози и по-рядко се доверяват на дългосрочни.

Как работят метеорологичните модели?

Съвсем рядко земеделските производители обръщат поглед към историческите метео данни при управление на процесите в стопанството, а реално те могат да бъдат изключително полезни за тях.

Данни за вчера, последната седмица, последния месец

Когато говорим за краткосрочни исторически метео данни, не е нужно да разполагате с метеорологична станция, за да получите реална картина за това какви са били температурите на полето вчера или какви количества валежи са паднали през последната седмица.

Taкава информация можете да видите в повечете професионални метеорологични платформи и тя може да бъде изключително полезна при взимането ежедневните решения свързани с планирането и изпълнението на полските дейности.

Данни от началото на стопанската година

Историческата метеорологична информация от началото на годината (дата на сеитбата) може да бъде изключително полезна за  фермерите в мониторинга на посевите, следене на фазите на развитие и рисковете от поява на болести.

На база на натрупаните валежи, среднодневните температури и натрупаните температурни суми, стопаните могат да извършват ежедневен мониторинг на посевите и лесно да идентифицират разминаванията в необходимите валежи, рисковете за поява на болести и неприятели по растенията и да предприемат стъпки за изпълнение на конкретни полски мероприятия.

И този метод обаче, все още не е популярен сред земеделските стопани и те не са склонни да се доверят на развиващите се технологии без да са видели  практическа полза в своите стопанства.

Данни за последните 5 години и по-дълъг период

Дългосрочните исторически данни могат да бъдат полезни за фермерите при стратегическото планиране в техните стопанства.

Поглед 5 или 10 години назад във времето може лесно да покаже как се променят средномесечните валежи и температури и дали в даден регион или дори даден физически блок определени култури могат да бъдат отглеждани успешно, или е нужно да бъдат заменени с други, по-устойчиви на суша или на влага.

При все по-динамично изменящия се климат такава оценка става все по-необходима за всеки  фермер стремящ се да развива успешно и устойчиво земеделие.

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат