Със стартирането на новата стопанска година и активната сеитба на есенните култури, фермерите са изправени пред поредните природни предизвикателства. Летните температури се задържаха до края на месец септември, а валежите със стопанско значение бяха минимални.

Агрометеорология: Отново ни чака сухо време


По традиция в този период земеделските стопани се опитват да формират своите очаквания за предстоящия зимен период и се обръщат към дългосрочните метеорологични прогнози. Според климатолозите се очаква суха есен, а след нея суха и много-студена зима. Колко точни обаче са дългосрочните прогнози и в каква степен фермерите могат да им се доверяват?


80% точност на прогнозата
Около 80% е точността на метеорологичните прогнози, но на тези до 3 дни (72 часа напред във времето). Точността пада до 50% при прогнозите за 10 дни напред във времето, което в практиката означава, че прогнозата може да е точна, но може да бъде и напълно грешна. Сами можете да прецените каква е надеждността на прогноза за 30, 45 или 90 дни напред във времето.


За да сме малко по-детайлни, следва да отбележим, че прогнозите се изчисляват на базата на математически модели, в които влизат огромно количество информация - от реални измервания на метеорологични станции, през данни от сателитни снимки и метеорологични балони, до хиляди стойности с исторически измервания на редица метеорологични променливи.  В този аспект прогнозите непрекъснато се променят, на база на влизащите в моделите данни в реално време, което пък означава, че за колкото по-кратък период напред във времето се доверявате на метеорологичната прогноза, толкова по-вероятно е тя да бъде полезна за вас и вашето стопанство.

Как се изчисляват дългосрочните прогнози?
Сезонните метеорологични прогнози определят какви са най-вероятните средни метеорологични условия през следващите няколко месеца. Този тип прогнози се изчисляват отново с помощта модели, които наблюдават променящите се условия на повърхността на земята, но в по-голям мащаб и за далеч по-дълъг времеви период ( до 6 месеца). Ето защо фермерите следва да разчитат единствено на краткосрочни прогнози, а на сезонните да гледат по-скоро като на една от многото евентуални посоки за промяна на времето през настоящите есенни и зимни месеци. 

 

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат.