500 безплатни книги и дискове “Какво всъщност е ноу тил и какви са ползите от него” ще получат земеделците на обучителния семинар за почвено здраве и No-Till в Добрич. Събитието търси отговор на въпроса “Как да върнем почвеното плодородие?”, разказа пред Агри.БГ един от организаторите му Веселин Спасов, който е и автор на книгата. Това е първата книга на български език, изцяло посветена на безоранните технологии. 

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

В нея се дават отговори на редица въпроси, свързани с безоранните технологии  - какво всъщност е ноу тил и кои са основните принципи при прилагане на технологията; какви са трудностите; как преминава преходът от конвенционално към ноу тил производство; ролята на покривните култури и защо е важно да се сеят покривни култури; как да определяме състоянието на почвите

Въпреки противоречивите мнения за прилагането на безоранните технологии, в книгата е споделен реален опит на земеделци и агрономи, които успешно прилагат технологията в различни части на света.

В рамките на семинара седем лектори от България, САЩ и Украйна - земеделци, агрономи, учени ще споделят своя опит за възстановяване на плодородието на почвата и ще разкажат какви са предимствата на безоранните технологии (No-Till).

Лектори: 

Кийт Бърнс от САЩ е основателят на най-голямата фирма за Покривни култури в света. Той ще разкаже за ползата от Покривните култури и защо е важно да се сеят миксове.
 
Михаил Драганчук е бил вероятно във всички стопанства в Украйна, в които се прилага No-Till, и ще сподели натрупания опит и знания. Той е организатор на Украинския семинар за No-Till - NTLAB.
 
Земеделецът Борислав Петков ще сподели полезни съвети и ще разкаже какво всъщност е No-Till. “Можем смело да кажем, ще Борислав прави No-Till както трябва, защото постига много добри, дори учудващи резултати в много суров и неплодороден район”, споделя Веселин Спасов.
 
Ивелин Желязков, специалист по биохимия и физиология на растенията и биотехнолог ще е лектор по темата “Имуномодулацията като начин за повишаване на устойчивостта на растенията към патогени и фитофаги”. “Той постигна толкова силна и здрава пшеница, че нямаше нужда от фунгициди и инсектициди и ще разкаже как”, казва Веселин Спасов.
 
Агрономът Поликсена Маринова ще разкаже: "Какво е почвено здраве, здрава ли е вашата почва” и за значимостта на почвените анализи
 
Земеделецът Борис Коев ще разкаже повече за покривните култури и за своя опит с отглеждането им.
 
Асен Пеев ще ни разкаже за полезните микроорганизми в почвата, за хумино и фулво киселините и др.
 
Семинарът се провежда в СК “Простор”, Добрич в рамките на Добричкия панаир.