От 15 май до 10 юни 2024 г. земеделските стопани ще могат да подават заявления по схемата за държавна помощ за мерките срещу теления червей. Заявленията ще могат да се подават в  областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
До 10 юни производителите на картофи ще трябва да представят и отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на помощта е 28 юни 2024 г., информират от пресофиса на ДФЗ.
Бюджетът по схемата за държавна помощ е в размер на 2 млн. лв. за 2024 г. 

 

Целта на схемата на държавна помощ е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) в България, като стопаните ще получат подпомагане под формата на компенсиране на част от разходите, направени по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на посочения вредител, които са обект на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). 

Бенефициери на помощта са земеделски стопани, отглеждащи картофи, на площи с размер над 1 дка. Според указанията за държавната помощ 10% от стопаните ще бъдат проверени за насажденията и използваните препарати. 

Четете още: Предлагат нова помощ за картофопроизводителите по обвързаната подкрепа

Финансовите параметри показват, че до 1200 лв на хектар с ДДС могат да получат земеделските стопани, което представлява до 100% от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), утвърдени в Програмата. Списъкът с препарати за растителна защита включва седем продукта, от които фермерите могат да избират. 
Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.