Все по-стабилно новите технологии навлизат в селското стопанство. Това си личи не само от практиката и търсенето на пазара, но и от годишните доклади на компании, специализиращи в сектора, пише aggeek.net.

Робот сади семена и открива болните растения

В близко бъдеще аграрният сектор ще се превърне в един от основните потребители на дронове. Технологиите стремително се развиват и поевтиняват, като на пазара се появяват все повече предложения както от крупни производители, така и от по-малки.

Дроновете например позволяват да се създават ортофотопланове, да се осъществява видео- и фотомониторинг, да се третира с средства за растителна защита и да се влагат торове. Това е универсален инструмент за фермерите, който е способен да обработва до 1000 ха на ден.



Интересен е проектът на стартъпа Kray Technologies. Става дума за дрон, който внася средства за растителна защита. Той развива скорост до 110 км/ч. Техническите му характеристики позволяват да обработва до 500 ха на ден, като е заложено ефективността му да бъде до 10 пъти до-добра, отколкото при спрейовете и самолетите.

Продължителността на един полет е около 15 минути. За това време летателният апарат обработва до 14 ха.

Спътникова снимка – решение за големите ферми

Очевидни са преимуществата на дроновете, когато трябва да се правят снимки от въздуха. Те позволяват да се постигне резолюция до 1 см.



Когато става дума обаче за големи ферми с десетки хиляди хектара земя, летателните апарати не са толкова ефективни. Трябва да се отчете още, че създаването на карта е трудоемко решение, което изисква съответен софтуер. Освен при дроновете е необходимо да работят поне двама специалисти. В тази ситуация най-оптималното решение е спътниковата снимка.

Безплатните снимки са с резолюция 10-250 м. Ако това не е достатъчно, фермерите могат да се обърнат към търговски сателити. Основното преимущество на платените снимки е възможността да се получи качествена мултиспектрална картина на големи площи. Освен това се пести време от създаването и обработването на фотоматериалите.

Картите, създадени на базата на сателитни снимки, решават ред задачи:

- позволяват да се инвентаризират полетата: да се определи точната площ на посевите, да се създаде паспорт на нивата и др.
- дават възможност за проследяване на загубите в реколтата, оценка на състоянието на почвата на зимните посеви и разчитане на диапазона на активна влага в почвата.
- оптимизират вземането на проби от почвата.



„Смарт“ напояване – минимум разходи за овощните ферми

В наши дни се предлагат системи, базирани на безжични датчици, които предават сигнал към контролер и блок за управление на поливането. Това техническо решение позволява да се автоматизира процеса на поливане и да се контролира изпълнението му на всички етапи: от мониторинг до анализ на състоянието на почвата.

Ако нямате пари за нова техника, ъпгрейдвайте наличната

Към днешна дата пазарът на безпилотна техника възлиза на 300 000 единици. През следващите 10 години той ще нарасне два пъти. Не всички фермери обаче могат да си позволят чисто нови съвременни трактори и оборудване – в тази ситуация има изход и той се нарича ъпгрейдване (обновяване) на наличната техника.



Съвременният пазар предлага различни решения. Така тракторите могат да бъдат снабдени с видеокамери, промишлени компютри, контролери, датчици, антени и др. На този принцип можете да осъвремените машините и да ги превърнете в инструмент за прецизно земеделие.

Интелектуален хъб – удобно решение за синхронизация на фермерски системи и приложения

Постоянно се появяват нови бизнес приложения, които изискват интеграция и синхронизация със старите системи. Този проблем може да се реши чрез единен хъб за транспорт, преобразуване, достъп и агрегация на данните за различните потребители.



Този тип разработки оптимизират разходите за сметка на понижаване на средствата за експлоатация и поддръжка на съществуващите системи. Освен това се повишава производителността.

„Смарт“ парници – добра реколта при минимум използвани ресурси

Към днешна дата световният пазар на „смарт“ парници не превишава 3% от общото количество подобни съоръжения. Тяхното количество обаче нараства с 9% всяка година. Това дава основания да се прогнозира бъдещ ръст.

Един такъв проект позволява да се управляват торовете и поливането, да се регулират климатичните условия и всички процеси в парника и да се осъществява мониторинг. Разработчиците обещават повишаване на реколтата до 40%, подобряване на качеството на продукцията, пестене на енергоресурси и пълен контрол на производството.