Как сами да си създадете стратегически план и направите SWOT анализ на вашия бизнес? Може да научите ценна информация и полезни съвети в онлайн семинар на тема „Съвременни подходи за стратегическо планиране и техники за реализацията им в краткосрочен аспект”, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Варна и Икономически университет – Варна.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Събитието ще се проведе на 17 юни 2022 г. (петък) от 10:00 до 12:00 часа. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация. „Участниците ще се запознаят с практически насоки как да разработят собствен стратегически план, както и да го фокусират върху предстоящото тримесечие чрез конкретни стъпки”, обещават организаторите. 

Основните теми на информационня семинар са:
  • Структура на стратегическия план и насоки за определяне на визия, мисия, SWOT анализ (силните и слабите страни, възможностите и заплахите), правилото SMART за определяне на цели (конкретни, измерими, реалистични, ориентирани във времето);
  • Подход за идентифициране на конкретни стъпки за бизнес развитие, приложими в краткосрочен план.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/oiAdoGNFN7hqbUxX6 
Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/89870441593
ID за семинара: 898 7044 1593

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.