Ветеринарни лекари трябва да извършват серологични изследвания за птичи грип всички ферми за отглеждане на кокошеви или водоплаващи птици на всеки 21 дни в рамките на три месеца.
 
 
При отрицателни проби изследванията трябва да се повторят между 50-ия и 60-ия ден след излизането на резултатите.
 
Д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), въведе тези изисквания за самоконтрол от стопаните със заповед във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на опасното заболяване.
 
Последните случаи на установени огнища от птичи грип в страната са от 25 април. Макар че няма данни за разпространение на заразата, положението остава тревожно.
 
При положителни проби се изисква типизиране на антителата и откриване на причината, а фермата се поставя под възбрана.
Задължително е изследванията да се извършват в акредитирани лаборатории.
 
Във връзка с неблагоприятна епизоотична обстановка за високопатогенната инфлуенца по птиците в България на директорите на Областните дирекции по безопасност на храните  е разпоредено да организират контрол за стриктно спазване на мерките за биосигурност на фермите за кокошеви и водоплаващи птици. 
 
 
Специално внимание в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ е обърнато върху транспортирането на птици от и към фермите. Това трябва да става при строги мерки за биосигурност с лицензирани и предварително почистени и дезинфекцирани превозни средства.
 
„Всяко транспортно средство, превозващо птици, непосредствено след разтоварването на птиците се измива и дезинфекцира от лицензирана за целта фирма/оператор“, се казва още в заповедта.