Износът на костилкови плодове (кайсии, череши, праскови, нектарини, сливи и др.) извън страните от ЕС през 2018 г. е на нивото от 2008 г. Това сочат данните на Евростат. Съответно миналата година е изнесена продукция на стойност 520 хил. евро, а десетилетие по-рано – за 467 хил. евро.

Прогноза: Висока цена на черешите заради лоша реколта

През последните няколко години износът ни бе доста по-силен. Така през 2013 г. е отчетена търговия със страните извън ЕС на стойност 5,5 млн. евро. Оттам насетне се вижда сериозен спад на износа, който през 2017 г. за кратко „поема дъх“ и след това отново рухва до почти половин милион евро.

При износа на костилкови плодове в рамките на ЕС не се забелязва такава негативна тенденция. През миналата година е отчетен спад спрямо 2017 г. Преди това обаче има една относителна стабилност, като износът постепенно расте с някои колебания.