Напоследък все по-често чуваме за топене на полюсите, глобално увеличение на интензитета на ураганите и бурите или повишаване на температурите. Храната, която консумираме ежедневно, от наличността до нейното качество, е пряко засегната от изменението на климата. Селскостопанските дейности зависят от климатичните условия и следователно са силно изложени на последствията от изменението на климата.
 

 

Последствията от изменението на климата върху сектора на хранително-вкусовата промишленост

 
Последиците от изменението на климата засягат все повече европейското селско стопанство. От екстремни метеорологични условия до промени в сезонността, те оказват значително въздействие върху производството, което води до понижаване на качеството на продукта или до значително намаляване на количеството. В бъдеще тези ефекти ще се засилят, непрекъснато предизвикват сектора на хранително-вкусовата промишленост.
 
През лятото на 2018 г. Европа бе изправена пред екстремни климатични условия със сериозно въздействие върху производителите. Така например сушата, която засегна Европа, доведе до значителен спад в общото производство на зърнени култури в ЕС, което се оценява на 8% под средната за последните пет години, пропомниха от ЕК.
 
Говедовъдството също бе засегнато, сушата доведе до недостиг на фураж. Нетното производство на говеждо месо за 2018 г. е прогнозирано с 1,6% по-високо в сравнение с 2017 г.
 
Не само количеството селскостопански продукти, но и качеството, което е застрашено от изменението на климата. Пример за това е  честият дъжд в Северна Европа, който доведе до по-ниско съдържание на протеини в пшеницата  през 2017 г. Това може да има отрицателно въздействие и върху европейския износ.
 

Отговорът на Европа

 
В отговор на тези въпроси ЕС предлага подкрепа на земеделските стопани, които изпитват финансови затруднения. Например това лято позволи на държавите-членки да увеличат авансовите плащания на земеделските производители, засегнати от сушата, увеличавайки сумата, която може да бъде платена от средата на октомври 2018 г. от 50% до 70% от общата сума за директните плащания и от 75% до 85% плащания.
 
Програмите за развитие на селските райони също играят важна роля в борбата срещу изменението на климата. Те са изготвени на равнище държави-членки или на регионално равнище и трябва да се отнасят до цели, премесени с приоритети.
 

Иновациите - стратегически съюзник срещу изменението на климата

 
Иновациите могат до голяма степен да допринесат за по-устойчив селскостопански сектор.
От роботи до спътници технологиите и иновациите бавно променят селското стопанство. Голяма част от информацията вече е достъпна за широко потребление, което позволява на фермерите да получат по-голяма прецизност в ежедневните си дейности, но също така допринася за подобряване на качеството на прогнозите за времето, наблюдението на реколтата и прогнозирането на добивите. Тази комбинация позволява отговор на местно равнище, като по-отговорно използване на ресурсите, но и на европейско равнище, за информиране на вземането на решения и оформянето на политиките.