28 февруари 2020 г. е крайният срок за прием на заявления по две схеми за държавни помощи в земеделието за тази година.

Това са „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.

Фермери: Хвърлят ни прах в очите с помощта за плодове и зеленчуци

По първата схема имат право да кандидатстват земеделски стопани от сектор "Растениевъдство". Допустими са разходите за закупуване на машини и съоръжения за първична преработка на продукция за пресния пазар - сортировъчни, калибриращи, охлаждащи, опаковъчни и други.

Помощта се отпуска и за придобиване на техника срещу слани и градушки. Максималният ѝ размер не може да надхвърля 120 000 лв. или 50% от приемливите разходи. Схемата дава възможност и за оборудване на силозни стопанства до 50 000 лв.

Бюджетът на държавната помощ за първична преработка на растениевъдна продукция е 18,6 млн. Тя породи напрежение в бранша. Схемата беше създадена по предложение на производителите на плодове и зеленчуци. Включването на несвойствени за техния сектор машини и съоръжения притесни фермерите, че финансирането може да бъде източено за зърнопроизводство.

Втората държавна помощ, чиито срок за кандидатстване изтича на 28 февруари 2020 г., е насочена към подпомагане на хуманно отношение към птиците, което надхвърля задължителните изисквания по този показател.

Тя се отпуска за: използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 25 мг/кг, осигуравене на свободна подова площ с поне 10% над стандарта; подобряване на уловията при транпортиране към кланицата; намаляване на емисиите амоняк с 30%.

Таваните на подкрепа за животинска единица са: 88,01 евро за кокошки; 181,53 евро за родители от всички видове; 17,38 евро за бройлери; 29,65 евро за пуйки за угояване; 29,65 евро за гъски; 26,58 евро за патици. Общият бюджета на помощта е 34,56 млн. лв.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Танева подкрепи ЕС етикет за хуманно отношение към животните

Птицевъд: Браншът се раздели на малки и големи

Страшно заболяване по доматите удари и Франция