Със заповеди на министъра на земеделието и храните става ясен размерът на бюджета по различните интервенции за лозаро-винарския сектор, по които ще има извънреден, втори прием, но само за проекти за авансово плащане.

По интервенцията “Инвестиции в лозаро-винарския сектор” за финансовата 2024 г. се предвижда да бъдат отпуснати 7 221 669 лв., а за следващата година - 9 776 379 лв. През 2026 г. бюджетът по интервенцията ще е в размер на 9 047 505 лв. 

По интервенцията “Инвестиции в екологични съоръжения”, по която вече може да бъдат финансирани и системи за напояване в лозята, бюджетът за тази година ще е 1 811 320 лв, толкова ще е и през 2025 г. 3 334 279 лв. пък ще е бюджетът по интервенцията за финансовата 2026 г., става ясно от документа. 
Предвижда се приемът по тези интервенции да е в периода 3-16 юни 2024 г., като преди това трябва да бъдат приети промените в Наредба 14 за прилагането им. 
Прием се очаква и по интервенцията “Преструктуриране и конверсия на лозя” в периода юни-юли т.г., сочат намеренията на земеделското министерство. 

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев се предвижда 800 хил. лева да бъдат отделени по интервенцията “Застраховане на реколтата за лозарите, като приемът по интервенцията ще продължи месец - от 15 май до 15 юни т.г.