Хърватия получава сравнително отскоро европейски инвестиции в селското стопанство, но има огромен потенциал да се превърне в значим играч на зеленчуковия пазар в региона.
 
 
Освен парите от европейските фондове, страната разполага със свободни земеделски земи, значителни запаси от вода и човешки ресурси, обяснява предприемачът Иван Обровач, цитиран от freshplaza.com.
 
"Има много инвестиции в аграрното производство в Хърватия и се надявам, че в близко бъдеще балансът между вноса и износа на селскостопанските продукти ще се промени значително в полза на износа ни“, казва фермерът.
 
 
Неговите наблюдения са, че европейските пари са станали значително по-достъпни за стопаните през последната година.
 
Основната заслуга за това е на хърватския министър на земеделието Томислав Толушич, който е съдействал за това средствата от ЕС да станат по-достъпни за земеделските производители.
 
Фирмата на Иван Обровач инвестира отначало в хладилни складове за плодове и зеленчуци, които дават тласък на растениевъдството в целия район.
 
 
"Основното ни производство е чушки, краставици и тиквички, а през зимата отглеждаме маруля“,  обяснява предприемачът. Върху 20 декара оранжерии неговото стопанство отглежда няколко вида марули. Други 20 декара са заети от различни зеленчуци. Фермерът предвижда да разшири покритите площи с още 50 декара в допълнение на 8-те хектара за производство на открито.
 
Засега стопанството на Иван Обровач продава зеленчуци главно на вътрешния пазар, но има и малък износ на марули за Словения. Сега фермерът води преговори с италианска компания за създаване на съвместно предприятие и експанзия на европейския пазар.