Днес, 21 декември, говедовъди от Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) и Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България (НАМГБ) са на среща с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, научи Фермер.БГ.
 
 
Причината е по-ниските ставки спрямо предходни години по схемата за обвързана подкрепа за месодайни говеда.
 
Срещата се състои след като двете асоциации проведоха работна среща между членовете си и начертаха въпросите, на които искат да получат отговор от министър Порожанов.
 
197,54 лева на животно за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни и 158,03 лева на животно за над 250-тото допустимо за подпомагане животно, получат тази година фермерите, кандидатстващи по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.
 
Миналата година ставката за първите 250 животни беше 280,19 лв. за едно допустимо за подпомагане животно, а за над 250-тото – 224,15 лв.
 
Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за 2018 г. на 152,55 лева на животно. А през 2017 г. той е бил 173,18 лв. за едно допустимо за подпомагане животно.
 
По време на работна група в края на юли месец, касаеща схемите за обвързана подкрепа, стана ясно че ще има повишаване на бюджета по схемата за месодайни крави под селекционен контрол и по схемата за месодайни крави и/или юници за периода 2019-2020 г. По данни на експерти предвидените средства за следващия период ще бъдат с 1.380 млн. лева повече от предходните две години.