Яснота по процедурата за доставка на ваксината срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни (ЕПЖ) за 2023-2024 г. дава земеделският министър Кирил Вътев на въпрос от народен представител.

Питаме ви: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е стартирала процедура на 19 май за обществена поръчка за доставянето на 760 000 дози. Крайният срок за предоставяне на оферти е бил 19 юни. Според законовите срокове договорът за доставка на ваксината ще бъде сключен в периода 21-25 юни 2023 г. Веднага след това ще стартира ваксинацията на животните, уверяват от агроминистерството. Срокът е валиден само в случай че липсва обжалване.

От отговора става ясно още, че с цел прекратяване на ежегодната поголовна ваксинация на ЕПЖ БАБХ е имала среща с Европейската комисия (ЕК), на която е обсъден казусът относно движението на животните до получаване на свободен статут на страната ни (в рамките на 8 месеца след прекратяване на ваксинацията), надзорна стратегия и други. У нас през последните 7 години тече превенция на заболяването и органите отчитат благоприятна епизоотична обстановка.

„От страна на ЕК беше потвърдено, че законодателството предвижда или цялостно спиране на ваксинацията, или продължаването й като поголовна. България обсъди и практически подход с поетапно прекратяване на ваксинацията и прилагане на ваксина през 2023 г. само на млади (неваксинирани в предходни години) животни, предвид научните данни за продължителността на имунитета при ваксинирани говеда. Коментарът на Комисията е, че този подход не е приложим, тъй като не е предвиден в европейското законодателство", пише още в отговора на ведомството.

Според европейски регламент страната ни може да получи статут на свободна от заболяването, ако извършва засилен надзор над заразния нодуларен дерматит чрез лабораторни изследвания. Но България не разполага с акредитация за такова изследване, а Референтната лаборатория на Европейския съюз може да ни съдейства само при наличието на форсмажор. Това прави практически невъзможно спирането на ваксинацията у нас през настоящата година.

МЗХ: По инициатива на Министерството на земеделието и храните се проведе среща с БАБХ, съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига, на която е взето решение за преустановяване на ваксинацията през 2014 г. и извършване на поголовна ваксинация през 2023 г.

Стартирала е и процедура за изменение на Приложение 23 от Програмата за надзор на някои трансгранични болести по животните в България през 2022-2024 г. Като допълнителна мярка са предприети действия за събиране на информация от областните дирекции на БАБХ за наличните количества ваксини. Предвидено е те да бъдат преразпределяни за прилагане към съседни ОДБХ-та в зависимост от регистрираните животновъдни обекти и срока на годност на наличните количества ваксини, казват още от агроминистерството.