Отпускат се до 400 000 лв. по помощта de minimis за компенсиране на щетите, които пожарите през август нанесоха на земеделските стопани в област Хасково. 

Бедствено положение: Евакуация и хиляди декари изгорели земеделски площи

Огънят е унищожил тревни площи на пасища и ливади, както и насаждения с люцерна, бадеми и винени лозя.

Предвидените ставки за подпомагане са:

•    Трайни насаждения – до 120 лв./дка;
•    Фуражни култури – до 40 лв./дка;
•    Постоянно затревени площи – до 30 лв./дка;

Фермерите ще получат и компенсации до 1000 лв. за една животинска единица, допълват от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

На подпомагане имат право земеделци с изгорели постоянно затревени площи и животни. Обезщетения ще получат стопаните с регистрирани и идентифицирани обекти с животни, въведени в системата на БАБХ към датата на възникване на пожарите. 

Компенсациите няма да надвишават 80% от производствените разходи. Подпомагането се намалява с 50% в случаите, когато стопаните нямат застраховка. 

Земеделските стопани, претърпели щети, следва да предоставят служебна бележка, издадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ или от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Предстои ДФЗ и Министерството на земеделието да изготвят указанията за прилагане на помощта.