От 1 април до 15 май 2014 г. производителите и изкупвачите на краве мляко трябва да подадат годишни декларации за изпълнение на индивидуалните си квоти за директни продажби и за доставки. В декларациите те трябва да отчетат реализираните количества мляко за квотната 2013/2014 година.

 

Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица. Декларациите се подават лично или чрез упълномощено лице, което притежава нотариално заверено пълномощно. След 15 май подаването на годишните декларации ще бъде свързано със санкции, изчислени на база броя дни закъснение.

 

От днес, 1 април започва и приемът на заявления за трансформиране на индивидуалната квота за директни продажби и за доставки и обратно. Производителите на краве мляко ще могат да трансформират само свободната си, нереализирана квота, а новите количества ще важат за квотната 2014/2015 г. Схемата „Млечни квоти” ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!